Livet – vad är egentligen ett liv?

30,00 kr

Här kommer ett häfte som tittar på vad livet är utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Vi får läsa om att allt är uppbyggt av atomer och celler. Häftet berör och har med sorteringsövningar i levande och inte levande. Ett bra häfte för att få grundkunskap i cell- och atomlära. Passar låg- och mellanstadiet. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : lararejulia Kategori: Etiketter: , , , , , , , , ,