Mäta tid – hela timmar på analoga klockan. Häfte 1

8,00 kr

I detta häfte tränar man att räkna hela timmar framåt och bakåt. Problemen formuleras i text; ett nu-läge, en förändring och slutligen frågan; ”Vad är klockan när…”

Man arbetar med problemlösningens ordning:  läsa – rita – beräkna – skriva svar.

Häftet har en tydlig struktur med ett inledande exempel .

  • analoga klockan
  • om en timme – om flera timmar
  • för en timme sedan – för flera timmar sedan
  • 8 sidor med 19 övningar


Häftet kan  ”krympas ned” till en liten bok A5-format. Kanske har ni den funktionen på kopiatorn; att skriva ut en ”broschyr” eller liknande.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader