Material till arbeta med nyheter på engelska (newsreel easy)

15,00 kr

Ett arbetsmaterial till de fem första avsnitten av newsreel easy på URplay (2024) 

Arbetsmaterial inkluderar quiz, frågor, diskussionsfrågor och ett arbetsblad för att sammanfatta varje avsnitt. Det efterföljer även en extra uppgift till varje avsnitt där eleverna får träna ordförståelse i form av ordsök eller korsord. Totalt 20 sidor. Bilderna är exempel på arbetsblad till varje avsnitt. 

Eleverna får inte enbart träna på hörförståelsen utan också träna på att diskutera aktuella nyheter, sammanfatta på engelska och återberätta. 

Facit finns till extra uppgifterna. 

 

 

 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Winqvistfroken Kategori: Etiketter: , , ,