Matilda by Roald Dahl – reading comprehension

25,00 kr

Ett arbetshäfte på 21 sidor med frågor till bokens 21 kapitel. Illustrerade med en bild som passar till innehållet i just det kapitlet. Det är mellan 6-8 frågor på varje kapitel. Frågorna är: på raderna, mellan raderna och bortom raderna samt att eleverna även får förutsäga vad som kommer att hända i nästa kapitel.

Du kan använda frågekorten på olika sätt här är några förslag: muntligt för boksamtal om det som kapitlet som läraren har högläst, dela ut frågorna till eleverna och de får själva skriva ner sina svar efter att ha läst kapitlet i en läsgrupp. För att spara på kopieringen kan man projicera upp frågorna med en bildkanon. Eleverna kan skriva svaren i en skrivbok eller på en iPad/ dator. Om eleverna kommer olika långt i sina läsgrupper kan man laminera frågekorten i några ex så att de kan komma och hämta nya i den takt som de arbetar i. 

På nätet kan du hitta boken uppläst på engelska om du vill träna hörförståelse på engelska. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader