Mattespel med Legoo

10,00 kr

Ett roligt matematikspel som är elevnära – elevernas intressen fångas upp när de får bygga Legoo.

Kan användas till alla åldrar, och oavsett vilket språk eleverna talar. Matematik är ett universellt språk =) 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader