mattetest eller repetition nr 1

8,00 kr

Mattetest eller repetition

innehåll:

dubbelt (0-20), nästan dubbelt (0-20), talföljder, addition och subtraktion 0-20 och de geometriska formerna cirkel, triangel och fyrhörning.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader