Min läsning

15,00 kr

Ett sätt att uppmärksamma den egna läsningen. Övningen ger en stunds viktig reflektion kring det lästa samt värdefull handstilsövning.

Jag brukar även läsa upp meningarna som eleverna skrivit, ett uppskattat inslag där de ibland gissar vilken boken är. Andra gånger visar de i smågrupper varandra vad de ritat och berättar varför de tycker just den bilden passar. Övningen går att bygga ut på olika sätt utifrån elevgruppen.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader