Musik 1 – Sånger med bildstöd – Instrument med ett arbetshäfte – Planering

30,00 kr

Här ingår en planering på 15 lektioner. Det finns ett litet häfte där de får träna lite på de olika instrumenten. Flertalet sånger med mängder av bildstöd. I bilagor finns allt bildstöd samt alla sångtexter. Innehåller lite lekar och mycket rörelse till sångerna. 
Passar främst till åk 1-2. Men funkar även till förskoleklass och åk 3.

Det centrala innehållet som detta arbete berör är:

·       –Sång
och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

·       –Gestaltning
av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

·       –Slagverksinstrument,
stränginstrument, tangentinstrument och digitala verktyg för musicerande och
musikskapande.

·       –Musikaliska
byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.

·       –Olika
musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.

·  

Antal filer: 4
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Glitterklassen Kategori: