Näringskedja nr 2

17,00 kr

Stödstruktur till näringskedja där eleverna tränar ord och begrepp och hur dessa hänger samman: producent, konsument, toppkonsument. Visar på ett tydligt sätt hur näring och energi flödar genom kedjan.

Eleverna färglägger och klipper ut. Använd först som pussel, lägg i rätt ordning. Därefter binds kedjan samman genom att varje ring limmas ihop och de träs i varann.

Se @imittklassrum under fliken No för bilder på elevernas färdiga näringskedjor! Uppskattad övning.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : @imittklassrum Kategorier: , Etikett: