Naturlig gruppindelning

25,00 kr

Foton på olika växter används för att slumpa smågrupper i klassen.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader