Ord och läsförståelse

25,00 kr

Här är ett material som tränar ord och läsförståelse i tre olika nivåer. Materialet passar för elever med språkliga svårigheter och svenska som andra språk. Eleverna behöver olika mycket stöd, uppmuntran och utmaning  i arbetet med att lära ut ord- och begreppsförståelse. Materialet tränar ordförståelse i nivå ett, i nivå två får eleverna klippa och klistra och träna ordförståelse, finmotorik och att arbeta mer självständigt och i nivå tre tränar också läsförståelse/ordbilder.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader