Ordsök, första läs- och skrivinlärningen , 15 arbetsblad

30,00 kr

Leta reda på de 7 orden i rutnätet och måla dem i olika färger. Alla ord står vågrätt. Skriv sedan orden på raderna under bilderna. Raderna har hjälplinjer för att barnen ska öva på höga och låga bokstäver.

Kan användas i bokstavsarbetet, som extrablad när någon är färdig eller som utmaning. Alla blad har samma upplägg så de är självgående när barnen har gjort första bladet.

På arbetsblad #1 har barnen fått hjälp med hur de ska tänka genom att två ord redan är målade samt att ett ord redan är skrivet.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader