Öva på att göra miljöbeskrivningar – 2 – 10 slides

15,00 kr

Låt eleverna öva på att göra miljöbeskrivningar med hjälp av denna presentation. Presentationen innehåller 10 slides med 9 olika bilder / illustrationer samt en stödstruktur som eleverna kan ta hjälp av när de ska göra sina miljöbeskrivningar. Presentationen är tänkt att ge eleverna möjligheten att fördjupa sina kunskaper och göra dem säkrare på att göra miljöbeskrivningar, något gynnar dem vid moment likt berättande text. Låt eleverna själva välja bild / illustration och låt dem sedan göra miljöbeskrivningar enskilt eller tillsammans i par eller grupp.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader