Öva på att göra personbeskrivningar – 14 slides – 7

15,00 kr

Låt eleverna öva på att skriva / göra personbeskrivningar med hjälp av denna presentation. Presentationen innehåller 14 slides med 13 olika bilder / illustrationer samt en stödstruktur som eleverna kan ta hjälp av när de ska göra sina personbeskrivningar. Presentationen är tänkt att ge eleverna möjligheten att fördjupa sina kunskaper och göra dem säkrare på att göra personbeskrivningar, något gynnar dem vid moment likt berättande text. Låt eleverna själva välja bild / illustration och låt dem sedan göra personbeskrivningen enskilt eller tillsammans i par eller grupp.

Denna uppgift tycker mina egna elever är väldigt rolig att göra.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader