Planeterna ”är kan har” modellen

10,00 kr

Eleverna kan använda ”är kan har”-modellen för att systematiskt samla och organisera information om olika ämnen eller objekt. Genom att använda denna modell kan de enkelt identifiera och kategorisera olika aspekter eller egenskaper hos planeter.

Det hjälper dem att organisera informationen på ett tydligt och begripligt sätt. Går utmärkt att använda sedan som stöd för vidare arbete kring exmeplvis en text eller ett projektarbete.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader