Positionssystemet decimaler

10,00 kr

Naturliga tal och decimaltal

Siffrans olika värde beroende på vilken plats i talet den har, dess platsvärde. 


Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader