Problemlösning 2

24,00 kr

Problemlösningsuppgifter för år 3. (Kan även passa elever i år 4 som behöver öva mer på problemlösning). 

Problemlösningsuppgifter, där några behöver lösas i flera steg. Eleven får visa hur hen tänker också, helst med en uträkning och inte bara skriva svar. 

Innehåller även textuppgifter med klockan, att räkna med tid. 

Se även mitt material som heter Problemlösning.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader