Räkna Addition och Subtraktion på tallinjen 0-9

10,00 kr

I detta häfte tränar man att beräkna givna addition och subtraktioner med tallinjen som stöd. Skutten på tallinjen visualiserar innebörden i det matematiska uttrycket.

  • talområde:  0-9
  • addition
  • subtraktion
  • 11 sidor med övningar och exempel

Häftet kan med fördel ”krympas ned” till en liten bok A5-format. Kanske har ni den funktionen på kopiatorn; att skriva ut en ”broschyr” eller liknande.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader