Räkna och fyll i siffran – 6 stenciler med hösttema

10,00 kr

Räkna antalet objekt som finns på stencilen.
Fyll sedan i siffran i rutan.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader