Räkna till 100

0,00 kr

Spela ensam, i par eller mot varandra. Eleverna övar på ental och tiotal samt att växla från ental till tiotal. Vi använder Numicon till detta spel. 

Finns även en grön variant som enbart går till 50.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 1238 gånger