Rimbingo

55,00 kr

Detta bingo är ett roligt och lärorikt sätt att träna och få en förståelse för rim.

Alla barn får var sin bingobricka (det finns 10 olika brickor). Läraren läser upp ett ord från den bifogade listan, exempelvis tax. Det första ordet i varje rimpar finns som bild på bingobrickan, läs därför upp det andra. Om barnen har rimordet på sin bricka får de lägga en markör i den rutan (i detta fall rutan med en sax). Den som är först att få en rad/bricka med markörer ropar ”Bingo!”

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader