Rita familjen Knyckertz

0,00 kr

Rita familjen Knyckertz genom att skanna en qr-kod för att ta del av när illustratören Per Gustavsson berättar och visar hur man kan rita de olika karaktärerna. I materialet finns textbakgrunden också med!

Jag har fått godkänt av Per att jag delar detta material!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 905 gånger