Skattkista med alfabet (små bokstäver

10,00 kr

En skattkista med hela alfabetet. Bokstavsträning.

Ni kan även klippa ut bokstäverna, och undersöka de fysiskt, göra ord av, osv.

Man kan också få in matematik.

Antal filer: 4
Filformat: png, pdf
Rekommenderad programvara: Bildbehandlingsprogram, Acrobat Reader