Skriva faktatext med stödord – om kroppen!

20,00 kr

Här kommer 9 st textblad som hör till Faktakort om Kroppen! Kan användas med kravet att använda stödorden för att förberedas inför NP, eller bara som hjälp med stavning. Ett språkutvecklande material! Komplettera med fördel med läspaketet.

Tips på andra paket om kroppen:

Om Kroppen Nr 1 – Kroppsdelar , Om kroppen – Våra fem sinnen & Om Kroppen Nr 2 – kroppens system!  Faktakort om kroppen 2 läsnivåer!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader