Skrivprojekt – Det olyckliga spöket

30,00 kr

Ett skrivprojekt för elever i åk 4-6. I detta material får eleverna 6 olika uppdrag till att skriva en kapitel-berättelse om: ”Graven på kyrkogården.” Varje kapitel inleds med en ramberättelse med stödfrågor samt en ordlista. I ordlistan kan eleverna få inspiration till det egna skrivandet och de kan använda de ord de vill. Ordlistan är tillför att utveckla och utmana eleverna i deras skrivande, så att de använder ord som de annars inte använder. Den innehåller även en del uttryck som ”kalla kårar längs ryggraden”. Eleverna övar samtidigt ordkunskap då de kan behöva ta reda på vad orden betyder i ordlistan. Passar bra för elever med svenska som andra språk för att bygga ut sitt ordförråd med svårare ord.

Det ingår även ett skrivblad men eleverna kan också skriva sin berättelse på dator eller iPad. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader