Stationer – skyltar för förtydligande vid stationsarbete

30,00 kr

Lik Organisera och förtydliga stationsarbetet. Detta organisations kit innehåller fyra delar . En bänkskylt som står vid stationen. En skylt till tavlan som kan sättas upp vid genomgången tillsammans med materialet för den stationen. Små kort som man kan ge till eleverna så de vet vilken station de ska gå till. Samt en skylt som förtydligar för eleverna till vilken station de ska gå till efter den de är på nu. Den kan läggas vid varje station.

Finns material som anpassas för 2 – 8 stationer. Alla stationer har olika färg.  

Materialet är inspirerat från  “Lindas_undervisning” och sedan vidareutvecklat. Följ gärna hennes konto på Instagram.

 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader