Skyltar: Talhus 1–10

3,00 kr

Talhus 1–10 där addition visas.

Husen är färgkodade på samma sätt som två andra av mina material: 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader