Sök orden, Ordflätor tema historia

10,00 kr

Sökord, Ordflätor. 

Flera stenciler där eleverna från en ordlista ska hitta massa ord i en ruta fylld med bokstäver. Orden går från höger till vänster, vänster till höger. Uppifrån och ner, nerifrån och upp. Diagonalt åt alla håll. 

Temat är historia och främst den tidiga historien. 

Den här gången 

  • Flodkulturer/högkulturer (40 ord svår)

 

Svårt har många ord

Mellan färre ord runt 30 eller inte diagonala ord.

Lätt rutor på ca 15×15 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader