Sommaruppdragsbingo 2022 – TVÅ NIVÅER: ENKEL och MEDEL

25,00 kr

Två sommaruppdragsbingon med 16 rutor på varje A4-ark. Det är olika uppdrag/uppgifter att utföra och när eleven har gjort uppdragen får de kryssa för just den rutan. De ska försöka göra och kryssa så många uppdrag de kan under sitt sommarlov.

I dokumentet får du:

  • Två olika varianter av sommarlovsuppdrag i nivå ENKEL
  • Två olika varianter av sommarlovsuppdrag i nivå MEDEL
    De två olika finns utförda så man kan välja att eleverna ska ta med sig uppdragspappret tillbaka till skolan när den börjar i höst igen för att t.ex. få ett diplom för sin duktiga insats under sommaren eller behålla hemma. Därav finns det 4 st A4-ark i dokumentet MEDEL, två varianter (utseenden) där det inte står att pappret skall tillbaka till skolan och likadana fast där det står att pappret skall tas tillbaka när skolan börjar igen. 
  • Tillhörande diplom till nivå MEDEL

Bild 1: varianterna av nivå ENKEL
Bild 2: den ena varianten av nivå MEDEL som inte står skrivet att det skall tas tillbaka till skolan
Bild 3: den andra varianten av nivå MEDEL där det står skrivet att det skall tas tillbaka till skolan
bild 4: tillhörande diplom till nivå MEDEL

Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader