Språkljuds-Lotto – l/i

20,00 kr

Språkljuds-Lotto med endast två initiala fonem för att underlätta
inlärning och befästa principen. Benämn och lyssna tillsammans hur de
lösa korten låter i början och var de kan passa på spelbrickorna.
Eftersom alla bilder börjar på antingen llll- eller iiii- är det lätt
att hitta en passande bild på spelbrickan. Består av tolv lösa kort och
två spelbrickor. Kan även spelas som vanligt Lotto. För alternativa språkljudsövningar se Språkljuds-Lotto – f/a och Språkljuds- Lotto – s/m.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader