Sagor: Stadsmusen och lantmusen venndiagram och koordinatsystem

10,00 kr

Jämför stadsmusen och lantmusen i ett venndiagram. Sök i koordinatsystemet efter olika figurer.

Innehåller även en framsida där man i stället för venndiagram skriver något om berättelsen.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader