Stationsarbete -verb tre olika övningar årskurs 2-3

15,00 kr

Stationsarbete är ett roligt sätt för eleverna att på olika sätt öva olika områden inom exempelvis svenska. Det här materialet innehåller tre olika stationer där eleverna får öva ordklassen verb.

Dela förslagsvis in klassen i tre mindre grupper och låt dem rotera stationerna under cirka 15 minuter på vardera station. Låt gärna eleverna jobba tillsammans i par på stationerna.

Station 1: Verb-synonymer. Här får eleverna lägga ut sex olika vanliga verb med tillhörande bild och därefter para ihop rätt synonymer under rätt verb. Medföljer facit. Sex olika verb med tre synonymer var.

Station 2: Verb -nutid dåtid. Här får eleverna öva verb i böjningsformerna presens och preteritum. I den här stationen ska de lägga in verb med rätt böjningsform, under rubrikerna: Idag/nu eller Igår/då.

Station 3:Verb -olika sammanhang. I den här stationen får eleverna öva olika verb som passar in i olika sammanhang. De får bilder över kök, skolgård och klassrum. Till de olika bilderna ska de sedan lägga medföljande ord under rätt plats. Vissa ord kan förekomma under flera platser och då kan det bli en bra diskussion kring det.

Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader