STEM – praktisk matematik (geometri)

0,00 kr

Uppgiften är att de ska härma en geometrisk form som finns på̊ korten och sedan dokumentera sina former genom att fylla i tabellen i arbetsbladet. Eleverna kan räkna hörn, sidor och ytor.

Syftet är att genom egen kreativitet få eleverna att upptäcka formernas byggnad. Den här aktiviteten utvecklar också finmotorisk  förmåga.

Denna aktivitet passar bra för lågstadiet.


Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 804 gånger

Skapare : Skolvardag_med_anneli Kategori: