Stenciler om klimatzoner

40,00 kr

Olika stenciler om klimatzonerna

1 två olika där man ska måla, färglägga, klimatzonerna på världskartan. 

2 sant eller falskt om klimatzonerna

3. stencil med bilder och kryssfrågor om klimatzonerna

4. stencil med kryssfrågor om vegetationszonerna

5. kryssfrågor om klimatzonerna

6. stencil om djur och växters habitat

7. faktablad att fylla i om de olika klimatzonerna

Antal filer: 7
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader