Svenska fåglar – storpaket

20,00 kr

Centalt innehåll i årskurs 1–3:

Året runt i naturen

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och an­pass­ningar till olika livsmiljöer och årstider.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Antal filer: 7
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader