Taluppfattning – Utforska tal

15,00 kr

Jobbar du med taluppfattning? 10-kompisarna? Eller kanske positionssystemet? 

Med detta materialet kan eleverna slå en tärning eller välja ett tal och utforska/analysera talet på olika vis. Exempelvis om talet är ett udda/jämt tal, vilket tal som är dubbelt så stort, vilket tal som är 10-kompisen eller vilka siffror i talet som är entalet, tiotalet eller hundratalet. Till talet kan eleverna även skriva ett uttryck/en uträkning eller skriva/måla en räknehändelse till.

Det finns 8 stycken olika varianter. 
– 3 st varianter med en ruta där eleverna besvarar vad talets 10-kompis är (alltså där eleverna arbetar med talen 0-10).
– 3 st varianter där man kan använda de flesta olika tal.
– 2 st varianter med fokus på högre tal, där eleverna även fokuserar på positionssystemet. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader