Teckenspel – Vanliga djur och insekter

12,00 kr

Spelplan för övning av stödtecken och ordförråd.  Teckna och benämn den
bild du hamnar på.

Den språkliga förmågan i stort sjunker bland barn och unga i Sverige.  Att kunna förstärka det talade språket med
tecken blir därför allt viktigare.

 Teckenbilderna från Ritade Tecken, SPSM

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader