Teknik

70,00 kr

Arbetshäftet tar upp följande 12 områden inom tekniken: återvinning, byggteknik, datorn, hjulet, video, kläder, lagringsutrymme, förvaring, elektricitet, naturinspirerad teknik, röntgen och kommunikation.

I häftet är den första sidan på varje område frågor och funderingar som eleverna skriver svar på. Därefter finns det en eller två praktiska uppgifter till varje område med tydliga instruktioner som eleverna genomför. Det kan handla om att bygga och skapa olika saker som är kopplade till just det området. Alla uppgifterna är kopplade till LGR-22.

Häftet är på 36 sidor och sidorna med faktafrågor har svart rubrik och de praktiska uppgifterna har grön rubrik. Sidorna är inte numrerade så du kan själv välja hur du vill arbeta med häftet och sätta ihop det till dina elever utifrån vad som passar i din undervisning. Du kan välja vissa områden eller alla och ta dem i den ordning du vill. 

Det ingår även ett facit. 

Antal filer: 4
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader