Tekniker för arbetet med lera

20,00 kr

Bildstöd är ett väsentligt verktyg för barnens förmåga att tillägna sig information på förskolan. I arbetet med lera har jag själv tagit fram detta bildstöd,  barnen själva använder sig av när det lär sig arbeta med olika tekniker. 

Det är även ett underlag för barnen att se vilka tekniker de nu behärskar och vad de vill lära sig vidare. När barnen behärskar dessa tekniker kan de arbeta på ett alltmer avancerade sätt med leran, vilket träffar även de barn som har kommit långt i sin utveckling inom skapandetekniker. 

Antal filer: 1
Filformat: jpeg
Rekommenderad programvara: Bildbehandlingsprogram