TEMA: Kroppen | Arbetshäften för åk 1-3

85,00 kr

TEMA: KROPPEN

Tre arbetshäften som behandlar de viktigaste delarna i arbetet med kroppen för
årskurs 1–3.

Våra sinnen

Vi möter våra fem sinnen och snuddar lätt på nervsystemet och hjärnans
funktion.

Våra inre delar

Ett arbetshäfte som går igenom några av kroppens viktigaste organ och
delar.

Häftet innehåller faktatexter med läsförståelse, knep och knåp, praktiska
övningar samt utvärdering i form av tankekarta.

Häftet behandlar några viktiga fakta om:

 • Lungorna
 • Matspjälkningen
 • Hjärnan
 • Hjärtat
 • Skelettet
 • Musklerna
 • Hälsa och välmående

Våra kroppsdelar

Häftet innehåller faktatexter med viss läsförståelse, mycket knep och knåp
och praktiska övningar samt utvärdering i form av samarbetsövningar.

Häftet behandlar några viktiga fakta om:

 • Händerna
 • Armarna
 • Ansiktet
 • Överkroppen
 • Underkroppen
 • Fötterna
 • Hälsa och välmående
 • Stopp! Min kropp!

Fakta är inhämtad från 1177.se, hösten 2022, och NO-boken, 2014.

Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader