Tema: Våra fem sinnen

25,00 kr

  1. Spel och bildkort för att befästa begreppen.

  2. Flipbook för att skriva faktatexter

  3. Arbetsblad för att använda när man experimenterar med de olika sinnena. 


Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader