Terminsstart – 1 – reflektion

10,00 kr

Reflektionsfrågor inför skolstart, reflektionsfrågor som får eleven att reflektera kring det sociala samspelet med andra elever och elevens egna kunskapsinlärning.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader