The 5 Bees

15,00 kr

Hej på er 🙂

Kämpar du, precis som jag, med att eleverna ska hitta egna strategier för att komma vidare i sitt arbete? Jag använder mig av dessa mallar för att synliggöra för eleverna stegen för att komma vidare i sitt arbete. 

The 5 Bees innebär att eleven:

1. Först ska fundera själv på om eleven kan svaret eller vet hur hen ska ta sig vidare i sitt arbete. 

2. Om eleven inte vet så tittar hen på tavlan eller smartboarden.

3. Om eleven fortfarande inte vet så försöker eleven att hitta svaret i materialet genom att läsa text, titta på bilder, överskrifter, filmer mm.

4. Om eleven fortfarande inte vet hur hen ska ta sig vidare frågar hen närmaste kompis. 

5. Om inte kompisen heller vet så är det okej att fråga läraren. 

Jag har använt mig av den här mallen och det har verkligen hjälpt mina elever att hitta sina egna strategier och det har även underlättat för mig som lärare att hinna med att hjälpa fler elever under lektionstid. 

 

Du får:

– En överskrift som du kan klippa ut om du vill.

– Fem skyltar med de olika stegen. Varje skylt är ca.1/2 A4.

– Siffror som du kan klippa ut för att göra det ännu tydligare för eleven. 

 

Jag har klippt ut korten, laminerat och satt upp på väggen i klassrummet.

Hoppas du gillar det och det hjälper dina elever och dig 🙂

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader