Tidslinje livets utveckling-järnåldern

30,00 kr

En tidslinje som sträcker sig från livets början till järnåldern. 

Den första tidslinjen belyser de olika perioderna i livets utveckling.

Sedan byggs den på med tidsperioderna istid – järnåldern. 

Den är byggbar för vare ny tidsperiod som möjliggör att man bygger på vart eftersom man jobbar med de olika områdena. 

För att få den stor och fin rekommenderar jag att skriva ut den i A3.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : frokenlindah Kategorier: ,