Träna på färger!

20,00 kr

Arbetsblad och affisch samt glass till väggen med färg-lappar!

Glass och glasskulor klipps ut och lamineras och fästs på väggen (flyttas runt med lite kludd). Det här är ett bra material för nyanlända/sva/FBK, men även för elever som är tidigt i sin läs- och skrivutveckling! Man kan t ex para ihop eleverna två och två och låta dem läsa/placera rätt ord vid rätt glasskula. Mina elever slänger ofta ett öga på glassen om de glömmer bort namn på färger, eller hur färgerna stavas. Arbetsbladen kan både användas i skolan och skickas hem som läxa.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader