Träna stavning – vanliga ord

25,00 kr

Träna stavning genom att eleverna arbetar två och två eller tre och tre. En elev läser orden, den andra skriver dem i en skrivbok eller på en mini whiteboard. Sedan kontrollerar de tillsammans stavningen, suddar och ändrar om det behövs. Sedan byter de med varandra och gör samma sak igen.

Sex stycken arbetsblad med vanliga ord som förekommer i elevernas vardagliga språk.

Verb, substantiv och adjektiv. Det finns även ett med olika verbformer och ett där adjektiv kompareras. Ett arbetsblad är känsloord. 

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader