Vår grupptröja

0,00 kr

Hur skulle vår gemensamma grupp-tröja se ut? Låt lärgrupperna designa en gemensam tröja. Vad ska finnas med på tröjan. Ett sätt för att få alla att bidra kan vara att göra strukturen mötas på mitten. Alla får rita något som de vill ska finnas med på tröjan.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 924 gånger