Världsdelarnas Geografi

25,00 kr

Ett häfte med kartövningen om de olika världsdelarna, varje världsdel har en karta och frågor där man ska placera ut olika platser på kartan. 

Samt en sida där man ska fylla i platsernas koordinater, väderstreck och likande. 

För att öva på både kartanvändning, koordinater och väderstrecken. Sex av världsdelarna två sidor om varje. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader