Världshälsodagen 16 oktober

15,00 kr

Arbete på 5 sidor om Världshälsodagen, fakta och frågor. Svinnsmarta tips och information om FAO. 

Kan integreras i vanlig undervisning eller köras som en minilektion den 16/10. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader