Vi övar bokstäver

25,00 kr

Ett arbetshäfte för att öva bokstäver. 

Andra sidan i häftet består av hela alfabetet och där kan eleverna färglägga en bokstav efter att de arbetat klart med den i häftet. Övriga sidor är angivna för repsektive bokstav, med stödlinjer för eleven att skriva bokstäverna samt en ruta för att fylla i ord och namn på bokstaven. 

Sista sidan är ett diplom som visar att eleven klarat av alla bokstäver. Går även att dela ut separat efter arbetet. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader